Buscar este blog

martes, 16 de noviembre de 2021

✍🏻 KLINA BERRI ESPECIAL COP26  GLASGOW BEREZIA (5)

 

Noticias de cambio climático y transición energética.
Gobierno de Navarra. Dpto Desarrollo Rural y Medio Ambiente & GAN-NIK.

Klima aldaketaren eta trantsizio energetikoaren albisteak.
Nafarroako Gobernua. Landa Garapen eta Ingurumen Saila & GAN-NIK.

 

 

 

Jueves 18 de noviembre a las 18:00h por videoconferencia
Azaroak 18, osteguna, 18:00etan, bideokonferentziaz

 

 

 

    13/11/2021         fuente:   NNUU            VER NOTICIA  

 

La COP26 se cierra con un acuerdo climático "de compromiso", pero insuficiente, dice António Guterres
Aunque se han logrado pequeños y grandes avances en la lucha contra el calentamiento global, y aunque se mantiene el objetivo de intentar contener el aumento de la temperatura media de la tierra en 1,5 grados, como marca el Acuerdo de París, muchas cuestiones continúan sin resolver y los compromisos siguen sin tener la suficiente ambición como para alcanzar tal objetivo.

COP26 klima-akordio batekin ixten da, baina nahikoa ez, António Guterresek dio
Berotze globalaren aurkako borrokan aurrerapen txiki eta handiak eman diren arren, eta Parisko Akordioak markatzen duen bezala lurraren batez besteko tenperaturaren igoera 1,5 gradu eusten saiatzeko helburuak mantentzen badira ere, arazo asko daude konpondu gabe eta konpromisoek helburu hori lortzeko asmo handikoak izaten jarraitzen dute.

 

 

 

    13/11/2021         fuente:   EL PAÍS            VER NOTICIA    

 

La cumbre del clima se cierra con un mensaje descafeinado contra el carbón y los combustibles fósiles.
Los gobiernos admiten en Glasgow que están fallando en la lucha climática y que tienen que aumentar sus planes de recorte de emisiones en 2022 .

Klimaren goi bilera ikatzaren eta erregai fosilen aurkako mezu deskafeinatu batekin ixten da.
Gobernuek Glasgown onartzen dute klimaren borrokan porrot egiten ari direla eta 2022an isurketak murrizteko planak handitu behar dituztela.

 

 

    13/11/2021         fuente:   GREENPEACE            VER NOTICIA    

 

Fin COP26. Valoración de Greenpeace
•El texto es sumiso y débil y el objetivo de 1,5 ºC apenas está vivo, pero se ha enviado una señal de que la era del carbón está terminando
•La organización resalta que lo que se ha conseguido ha sido gracias la presión social que ha forzado concesiones a regañadientes
•Se han producido avances en materia de adaptación, ya que los países desarrollados han empezado por fin a responder a las peticiones de los países en desarrollo
•Gobierno de España debe hacer caso a sus propias palabras en la COP26: “elevar la ambición y abandonar los combustibles fósiles”

COP26 amaitu. Greenpeaceren balorazioa
• Testua otzana eta ahula da eta 1,5 o C-ko helburua ia bizirik dago, baina ikatzaren aroa amaitzen ari den seinalea bidali da.
• Erakundeak nabarmendu du lortutakoa kontzesioak gogoz behartu dituen presio sozialari esker izan dela.
• Egokitzapenean aurrerapausoak eman dira, azkenean garapen bidean dauden herrialdeen eskaerei erantzuten hasi baitira herrialde garatuak.
• Espainiako Gobernuak bere hitzei bete egin behar die COP26an: "anbizioa handitu eta erregai fosilak alde batera utzi".

 

 

 

    13/11/2021         fuente:   FINANCIAL TIMES            VER NOTICIA   

 

La COP26 ha logrado más de lo esperado pero menos de lo deseado
Los planes climáticos más ambiciosos son vitales en la próxima conferencia dentro de un año.

La COP26 siempre tuvo dificultades para cumplir con las expectativas del mundo. La conferencia, al final, no ha llevado al mundo de manera decisiva hacia un camino que lo salvará de los peores estragos del cambio climático, aunque los eventos antes de que comenzara ya habían hecho de eso una esperanza poco realista. Sin embargo, esta COP ha dejado la puerta abierta, aunque solo sea una pulgada, para restringir el aumento general de la temperatura a 1,5 ° C, siempre que los países escuchen un llamado para regresar dentro de un año con planes de reducción de carbono más ambiciosos para el resto de lo que es un década fundamental. (EN)

COP26k espero baino gehiago baina nahi baino gutxiago lortu du
Klima-plan anbiziotsuenak ezinbestekoak dira hemendik urtebetera hurrengo kongresuan.
COP26 beti borrokatu zen munduko itxaropenak asetzeko. Konferentziak, azkenean, ez du era erabakigarrian mundua klima-aldaketaren hondamendirik okerrenetatik salbatuko duen bidetik eraman, nahiz eta hasi aurreko gertakariek itxaropen irrealista bihurtu zuten. Hala ere, COP honek atea zabalik utzi du, hazbete besterik ez bada ere, tenperaturaren igoera orokorra 1,5 ºC-ra murrizteko, baldin eta herrialdeek urtebeteko epean itzultzeko deia entzuten badute gainerakoentzako karbono anbiziotsuagoa murrizteko asmoarekin. hamarkada funtsezkoa dena. (EN)

 

 

 

    09/11/2021         fuente:   CLIMATICA             VER NOTICIA  

 

La acción climática mundial, ¿construida sobre datos inexactos?
Una investigación de ‘The Washington Post’ revela una enorme brecha entre las emisiones que declaran los países a la ONU y sus emisiones reales. De confirmarse, este desajuste pondría en jaque todos los planes climáticos desde el Acuerdo de París y cumbres como la actual COP26. 
Tras analizar los informes de 196 países concluyen que existe una brecha que va desde las 8.500 millones de toneladas anuales de emisiones de gases de efecto invernadero no declaradas –en el mejor de los casos– hasta las 13.300 millones de toneladas, un 23% de lo que se emite al año.

Klima-ekintza globala, datu okerretan oinarrituta?
"The Washington Post"-en ikerketa batek agerian uzten du herrialdeek NBEri ematen dizkioten emisioen eta haien benetako isurien artean. Berretsiz gero, desadostasun horrek Parisko Akordiotik eta egungo COP26 bezalako goi-bilerak kolokan jarriko lituzke klima-plan guztiak.
196 herrialderen txostenak aztertu ondoren, ondorioztatu dute hutsune bat dagoela, urteko 8.500 milioi tona deklaratu gabeko berotegi-efektuko gasen isurpenetatik –kasurik onenean– 13.300 milioi tonara, isurtzen den guztizkoaren %23ra. urtea.

 

 

    13/11/2021         fuente:   BBC             VER NOTICIA  

 

COP26: 5 puntos clave del acuerdo final de la cumbre sobre el cambio climático.

1. Después de largas discusiones que se extendieron hasta este sábado y tras la redacción de varios borradores, la cumbre sobre el cambio climático COP26 emitió un documento final que muestras algunos avances, pero menos de los que muchos creen necesarios.
2. El documento fue firmado por los casi 200 países que asistieron a la COP26 y, aunque no es legalmente vinculante, se espera que establezca una agenda global contra el cambio climático para la próxima década. 

3. En este se destaca la mención sin precedentes de que el carbón es la principal fuente del calentamiento global y existe un compromiso para reducir su uso. India y China al final impidieron que se firmara el término de eliminación gradual de su uso como fuente de energía.

4. También existe un compromiso para imponer metas más estrictas contra la quema de carbón el año entrante.

5. También se le insta a los países desarrollados a que por lo menos dupliquen sus provisiones colectivas de financiación dirigidas a ayudar a las naciones en vías de desarrollo adaptarse al cambio climático para 2025.

COP26: Klima-aldaketari buruzko goi bileraren azken akordioaren 5 puntu gakoak.
1. Larunbat honetara arte luzatu diren eztabaida luzeen ostean eta hainbat zirriborro idatzi ostean, COP26 klima-aldaketaren goi bilerak aurrerapen batzuk erakusten dituen azken dokumentua kaleratu zuen, baina askok beharrezko uste baino gutxiago.
2. Dokumentua COP26an parte hartu duten ia 200 herrialdeek sinatu dute eta, legez loteslea ez bada ere, hurrengo hamarkadarako klima-aldaketaren aurkako agenda global bat ezartzea espero da.
3. Horrek nabarmentzen du aurrekaririk gabeko aipamena ikatza dela berotze globalaren iturri nagusia eta erabilera murrizteko konpromisoa dagoela. Indiak eta Txinak, azken finean, energia-iturri gisa erabiltzeko " mailakako ezabatzea" terminoa sinatzea eragotzi zuten.
4. Datorren urtean ikatza erretzearen aurkako helburu zorrotzagoak ezartzeko konpromisoa ere badago.
5. Herrialde garatuei ere eskatzen zaie 2025. urterako garapen bidean dauden nazioei klima-aldaketara egokitzen laguntzeko beren finantzaketa kolektiboko xedapenak gutxienez bikoiztu ditzatela.

 

 

 

    11/11/2021         fuente:   el Agora diario            VER NOTICIA    

 


Países y empresas se alían para eliminar coches de combustión en 2035 
Más de 30 países y varios de los principales fabricantes de automóviles se han comprometido en la cumbre climática COP26 a eliminar los coches de combustión para el 2035, mientras las ciudades piden duplicar los viajes en transporte público 

Herrialdeek eta enpresek indarrak batzen dituzte 2035erako errekuntzako autoak ezabatzeko
30 herrialde baino gehiagok eta hainbat auto-fabrikatzaile nagusiek COP26 klimaren goi bileran konpromisoa hartu dute 2035erako errekuntzako autoak ezabatzeko, hiriek garraio publikoko bidaiak bikoiztu behar dituztelako.

 

 

    11/11/2021         fuente:   The Guardian           VER NOTICIA     

 

Los ejércitos del mundo evitan el escrutinio sobre las emisiones, dicen los científicos
Los países no tienen que incluir las emisiones de las fuerzas armadas en sus objetivos a pesar de que se estima que el sector genera el 6% de los gases de efecto invernadero.

Zientzialariek diotenez, munduko armadek isurketen azterketa saihesten dute
Herrialdeek ez dute zertan indar armatuen isuriak sartu beren helburuetan sektoreak berotegi efektuko gasen %6 sortzen duela uste den arren.

 

 

 

    11/11/2021         fuente:   euronews           VER NOTICIA  

 

EE. UU. y China prometen trabajar juntos para reducir sus emisiones en esta década.
Las dos grandes potencias publicaron una declaración en la que se comprometen a "reforzar la acción climática en la década de 2020 (...) para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París", de limitar el avance de las temperaturas a final de siglo por debajo de los 2 grados centígrados y a intentar que no sobrepasen los 1,5 ºC, anunció en rueda de prensa el negociador chino, Xie Zhenhua.

AEBek eta Txinak elkarrekin lan egingo dutela hitzematen dute hamarkada honetan emisioak murrizteko.
Bi potentzia handiek adierazpen bat argitaratu zuten, non "2020ko hamarkadan klima-ekintza indartzeko (...) Parisko Akordioaren helburuak lortzeko" konpromisoa hartzen dute, mende amaierako tenperaturen aurrerapena 2 gradutik behera mugatzeko. Celsius eta saiatu 1,5 ºC ez gainditzen, Xie Zhenhua negoziatzaile txinatarrak prentsaurreko batean iragarri duenez.

 

 

    11/11/2021         fuente:   EFE VERDE         VER NOTICIA  

 

Once Gobiernos acuerdan en la COP26 abandonar la producción de petróleo y gas.
Una coalición de once Gobiernos nacionales y subnacionales acordaron este jueves en la cumbre del clima de la ONU COP26 poner fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en los territorios bajo su jurisdicción.
En una iniciativa impulsada por Dinamarca y Costa Rica, llamada “Beyond Oil and Gas Alliance” (Alianza más allá del petróleo y el gas, BOGA, en inglés), once Ejecutivos (más otro en concepto de ‘amigo’) se han comprometido a acabar con la explotación de estos recursos fósiles “en una transición justa y bien gestionada”.

 

Hamaika gobernuk adostu dute COP26an petrolio eta gas ekoizpena uztea.
Nazio eta nazio azpiko hamaika gobernuz osatutako koalizioak ostegunean adostu zuen NBEren COP26 klimaren goi bileran, euren eskumeneko lurraldeetan petrolioa eta gasa esploratzeko eta ustiatzeko lizentzia berriak emateari amaiera ematea.
Danimarkak eta Costa Ricak bultzatutako “Beyond Oil and Gas Alliance” (BOGA) izeneko ekimenean, hamaika exekutibo (gehi beste bat ‘lagun’ gisa) baliabide fosil horien ustiapenari amaiera emateko konpromisoa hartu dute “justu eta ongi”. -trantsizio kudeatua”.

 

 

    11/11/2021         fuente:   EFE VERDE           VER NOTICIA   

 

Las promesas “sectoriales” anunciadas durante la cumbre climática COP26 y los planes actualizados de los Gobiernos para reducir emisiones de CO2 reducirían la brecha necesaria para mantener los objetivos climáticos un 24 o 25 % en el horizonte de 2030.
Supondrían una reducción de en torno a 2,2 gigatoneladas métricas equivalentes de CO2, que se traduce en el acercamiento del 9 % en 2030 al objetivo de evitar que a final de siglo las temperaturas no suban más de 1,5 ºC respecto a los valores preindustriales, según el estudio.

COP26 klimaren goi bileran iragarritako konpromiso "sektoreek" eta CO2 isuriak murrizteko gobernuen plan eguneratuek klima helburuak mantentzeko beharrezkoa den aldea %24-25 murriztuko lukete 2030erako.
CO2aren 2,2 gigatona metriko baliokidea gutxitzea ekarriko lukete, eta horrek 2030ean %9ko hurbilketa ekarriko luke mende amaieran tenperaturak 1,5 ºC baino gehiago igo ez daitezen helburura, industria aurreko balioekin alderatuta. azterketaren arabera.

 

 

 

 

Copyright © 2021 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, All rights reserved.

Nuestra dirección / Gure helbide
C/ González Tablas nº9 CP 31005 Pamplona/Iruñacambioclimatico@navarra.es