Buscar este blog

viernes, 12 de noviembre de 2021

✍🏻 KLINA BERRI ESPECIAL COP26  GLASGOW BEREZIA (4)

 

Noticias de cambio climático y transición energética.
Gobierno de Navarra. Dpto Desarrollo Rural y Medio Ambiente & GAN-NIK.

Klima aldaketaren eta trantsizio energetikoaren albisteak.
Nafarroako Gobernua. Landa Garapen eta Ingurumen Saila & GAN-NIK.

 

 

Jueves 18 de noviembre a las 18:00h por videoconferencia
Azaroak 18, osteguna, 18:00etan, bideokonferentziaz

 

 

 

    08/11/2021         fuente:   OMS             VER NOTICIA  

 

Muchos países están dando prioridad a la salud y a la lucha contra el cambio climático, pero carecen de fondos para actuar.
Los países han empezado a dar prioridad a la salud en sus esfuerzos por proteger a la población de los efectos del cambio climático, pero solo una cuarta parte de aquellos que han sido encuestados recientemente por la Organización Mundial de la Salud han podido aplicar plenamente sus planes o estrategias nacionales sobre salud y cambio climático. Los países informan de que la falta de financiación, el impacto de la COVID-19 y la insuficiente capacidad de recursos humanos son los principales obstáculos para avanzar. 

Herrialde anitz ari dira osasunari eta klima aldaketaren aurkako borrokari lehentasuna ematen, baina ekintzarako dirurik ez dute.
Osasunari lehentasuna ematen hasi dira herrialdeak, herritarrak klima aldaketaren eraginetik babestu beharrez, baina azken aldian Nazio Batuen Erakundeak herrialdeen artean egindako inkesta baten arabera, haien laurdenak bakarrik aplikatu ahal izan ditu osasunari eta klima aldaketari buruz zituzten plan edo estrategia nazionalak. Herrialdeek adierazi dutenez, finantzazio falta, COVID-19aren inpaktua, eta giza baliabideen gaitasun eskasia dira aitzina egiteko eragozpen nagusiak.

 

 

 

    08/11/2021         fuente:   NNUU            VER NOTICIA    

 

Cuarenta y siete países se comprometen a crear una atención sanitaria climáticamente inteligente
Las medidas que tomarán esos países, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Panamá, Perú y la República Dominicana van desde construir centros sanitarios resistentes a las inundaciones a que las instalaciones de salud reduzcan sus emisiones de carbono.

Berrogeita zazpi herrialdek klimaren arazoei erantzun adimentsua emanen dien osasun arreta sortzeko konpromisoa hartu dute.
Herri horietako batzuk dira Argentina, Kolonbia, Costa Rica, Espainia, Panama, Peru eta Dominikar Errepublika, eta hartuko dituzten neurrietako batzuk dira, esaterako, uholdeetatik salbu geratuko diren osasun zentroak eraikitzea, edota osasun instalazioek beren karbono isuriak murriztea.

 

 

    08/11/2021         fuente:   EFE VERDE           VER NOTICIA     

 

 La cumbre del clima de la ONU COP26 ha elevado la ambición en financiación para la adaptación de los territorios más vulnerables ante los fenómenos meteorológicos extremos que ya sufren los países que menos contribuyen a la crisis climática.
El enviado especial del presidente Joe Biden para el Clima, John Kerry, dijo no recordar “una COP con tanto dinero sobre la mesa como esta”, lo que en su opinión evidencia “que invertir en un mundo climáticamente resiliente es más importante y urgente que nunca”.
“Necesitamos más compromiso político para obtener financiación climática antes de 2025”, subrayó, por su parte, Sven Harmeling, coordinador de política climática internacional de Climate Action Network Europa (Red de Acción Climática, CAN en inglés), una coalición internacional de más de 1.500 ONG.

NBEren COP26 goi bilerak gora eraman du lurralderik ahulenei finantzazioa emateko gogoa, izan ere, behar-beharrezkoa dute, muturreko fenomeno meteorologikoei aurre egiteko egokituko badira; haietariko asko, krisi klimatikoa gutxien eragiten dutenak izanik, dagoeneko fenomeno horien ondorioak pairatzen ari dira.
John Kerry da Joe Biden presidentearen ordezkari berezia klima gaietarako, eta hark adierazi zuenaren arabera, ez du gogoratzen “mahai gainean honek bezainbeste diru jarri duen COP batzarrik”; haren irudiko, horrek agerian jartzen du “klimaren gaian erresilienteagoa izanen den mundu batean inbertitzea inoiz baino garrantzi eta premia handiagokoa dela”.
“Finantzazio klimatikoa 2025 baino lehen lortzeko, konpromiso politiko handiagoa behar dugu” azpimarratu zuen Sven Harmelingek, Climate Action Network Europa (Klima Ekintzaren Sarea, CAN ingeleraz) erakundearen nazioarteko politika klimatikoaren koordinatzaileak; nazioarteko koalizio horretan 1.500etik gora GKE elkartu dira.

 

 

 

    08/11/2021         fuente:   GREENPEACE           VER NOTICIA  

 

Se revela el primer borrador de texto de Glasgow: “Excepcionalmente débil”, sin mención a la eliminación de los combustibles fósiles.
El primer borrador de texto de la declaración final de Glasgow no contiene ninguna mención a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, en contra de las indicaciones de los expertos. 
Normalmente, el primer borrador es relativamente ambicioso y se va debilitando en la segunda semana. Que el primer borrador sea tan débil no augura nada bueno.

Glasgowko lehen testu zirriborroa agerian jarri da: "Salbuespen ahula", erregai fosilak pixkanaka kentzeari buruz aipatu gabe.
Glasgowko azken deklarazioaren lehen testu zirriborroak ez du erregai fosilak pixkanaka kentzeari buruzko aipamenik jasotzen, adituen aholkuaren aurka.
Normalean lehen zirriborroa asmo handikoa da eta bigarren astean amaitzen da. Lehen zirriborroa hain ahula izateak ez du onik igartzen.

 

 

    10/11/2021         fuente:   EL PAIS           VER NOTICIA  

 

La cumbre de Glasgow pretende que los países endurezcan ya sus planes climáticos el año que viene.
La presidencia de la COP26 lanza un primer borrador en el que pide a los gobiernos que no esperen al plazo máximo de 2025 marcado en el Acuerdo de París para presentar nuevos recortes de emisiones

Glasgowko goi bilerak datorren urtean herrialdeek klima-planak gogortzea nahi du
COP26ko lehendakaritzak lehen zirriborro bat abiarazten du, non gobernuei eskatzen die ez itxaron Parisko Akordioan ezarritako gehienezko eperako 2025eko emisioak murrizketa berriak aurkezteko.

 

 

 

    08/11/2021         fuente:  NAVARRA.ES             VER NOTICIA   

 

Navarra se suma a la declaración de los gobiernos regionales para la COP 26
La Presidenta reivindica la colaboración público-privada como herramienta para favorecer este cambio en la Comunidad foral.
Navarra ha suscrito en Glasgow una declaración que llama a la acción de los gobiernos y a un mayor protagonismo de los gobiernos regionales, Regions4, para que la COP26 cumpla con una ambiciosa agenda de mitigación y adaptación al cambio climático. Así lo ha trasladado la Presidenta de Navarra, María Chivite, tras participar en el Adaptation Lab de la red internacional Regions 4.

Nafarroak bat egin du erregioetako gobernuek COP 26rako egin duten adierazpenarekin
Nafarroako lehendakariak lankidetza publiko-pribatua aldarrikatu du, aldaketa Foru Komunitatean sustatzeko tresna baliotsua delakoan.
Nafarroak Glasgown sinatu duen adierazpenak gobernuei ekintzarako deia egiten die, eta protagonismo handiagoa aldarrikatzen du erregioetako gobernuentzat, COP26 batzarrak bete dezan klima aldaketa geldiarazteko eta haren aurrean egokitzeko helburua duen asmo handiko agenda. Hori adierazi du Nafarroako lehendakari Maria Chivitek, Regions4 nazioarteko sareak antolatutako Adaptation Lab ekimenean parte hartu ondoren.

 

 

    09/11/2021         fuente:  The Guardian            VER NOTICIA    

 

Mil millones de personas se verán afectadas por el estrés por calor extremo si la crisis climática aumenta la temperatura global en solo 2 ° C,
según una investigación publicada por la Oficina Meteorológica del Reino Unido en la cumbre climática Cop26. Los científicos dijeron que eso sería un aumento de 15 veces en los números expuestos hoy.
El objetivo clave de la Cop26 es mantener viva la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5 ° C, pero los delegados dijeron que hay mucho trabajo por hacer para lograrlo en la última semana de la cumbre. 
(EN)

Mila milioi lagunek pairatuko dute muturreko beroaren ondoriozko estresa, klimaren krisialdiak tenperatura globala 2° C bakarrik igoarazita ere.
Hala iragarri du Erresuma Batuko Meteorologia Bulegoak COP26 goi bileran argitaratutako ikerketa batek. Zientzialariek esan zuten horrek esan nahiko lukeela gaur erakusten diren zenbakiak 15 bider handituko liratekeela.
Cop26 batzarraren helburu gakoa zera da, planetaren beroketa 1,5 ° C gradura mugatzeko aukera bizirik mantentzea, baina ordezkariek esan zutenez, hori lortzeko lan handia dago egiteko, goi bilerak duen azken astean. (EN)

 

 

    09/11/2021         fuente:  NNUU            VER NOTICIA   

 

COP26: Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático
Mujeres de todo el orbe tomaron el estrado de la Conferencia sobre el Cambio Climático para denunciar que el calentamiento global no es neutral en cuanto al género. Por ejemplo, el 80% de los desplazados por desastres relacionados con el clima son mujeres. La lucha contra el cambio climático las necesita, especialmente cuando hoy se supo que los compromisos anunciados hasta ahora en la COP26 son tan mínimos que el planeta sigue camino de la catástrofe.

COP26: emakumeak dira klima aldaketa gehien pairatzen dutenak
Mundo osoko emakumeek hartu zuten Klima Aldaketari buruzko Konferentziaren agertokia, salatzeko lurraren beroketa ez dela neutrala generoari dagokionez. Adibidez, klimarekin lotutako hondamendien ondorioz beren bizilekutik alde egin behar izaten dutenetatik, % 80 emakumeak dira. Klima aldaketaren aurkako borrokak emakumeen beharra du, are gehiago gaur, gaur jakin baitugu, COP26an orain arte lortutako akordioak hain gutxienekoak izanik, planetak hondamendira bidean jarraitzen duela.

 

 

    08/11/2021         fuente:  europapress             VER NOTICIA   

 

Ribera, elegida facilitadora de la negociación para avanzar en la adaptación a los impactos del cambio climático.
El mismo día en que en la COP26 se celebra el Día de la Adaptación y de las Pérdidas y Daños, Ribera ha sido elegida por la Presidencia de la COP26 para facilitar la negociación en adaptación, una tarea que desempeñará junto a la ministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Tecnología de la República de Maldivas, Shauna Aminath.

Ribera aukeratu dute klima aldaketaren inpaktuetarako egokitzeko negoziazioaren laguntzaile.
Cop26 batzarrean Egokitzapenaren eta Galeren eta Kalteen Eguna den honetan, batzarraren Lehendakaritzak Ribera aukeratu du egokitzapenaren negoziazioa errazteko laguntzaile izan dadin; eginkizun horretan lankide izanen du Maldivak Uharteetako Errepublikako Ingurumenaren, Klima Aldaketaren eta Teknologiaren ministerioko buru Shauna Aminath andrea.

 

 

    10/11/2021         fuente:  The Guardian           VER NOTICIA    

 

Activistas juveniles solicitan a la ONU que declare una "emergencia climática en todo el sistema"
Greta Thunberg entre los jóvenes que presentan una demanda por crisis climática para ser declarada una emergencia global de nivel 3.
Cuando la Cop26 entra en sus últimos días, los activistas climáticos debían presentar un documento legal el miércoles pidiendo a António Guterres que use poderes de emergencia para igualar el nivel de respuesta adoptado para la pandemia de coronavirus al declarar la crisis climática como una emergencia global de nivel 3: la ONU categoría más alta. (EN)

Gazte aktibistek NBEri eskatu diote “klima larrialdia sistema osoan” deklaratu dezan
Greta Thunbergekin batera, gazte aktibistek eskatu dute klimaren krisiaren ondorioz 3. mailako mundu larrialdia deklaratzea.
Cop26 azken egunetan sartzen ari delarik, klima aldaketaren aurkako aktibistek legezko dokumentu bat aurkeztu beharko lukete asteazkenean, Antonio Guterresi eskatuz larrialdiko ahalmenak erabil ditzan, koronabirusaren pandemiaren aurrean onartutako erantzunaren maila berdinekoa izan dadin klimaren krisiari aurre egiteko deklaratutako maila, alegia, 3. mailako mundu larrialdia: NBEren kategoriarik altuena. (EN)

 

 

 

 

Copyright © 2021 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, All rights reserved.

Nuestra dirección / Gure helbide
C/ González Tablas nº9 CP 31005 Pamplona/Iruñacambioclimatico@navarra.es